Nytt og kommentarer 2019 2.0


1) Norske skattebetaleres penger og norsk helsevesen til sponsing av homoseksuell promiskuøsitet.


https://www.nrk.no/norge/rapper_-_-jeg-er-ikke-redd-for-hiv-lenger-nar-jeg-har-ubeskyttet-sex-med-andre-menn-1.14729925

Nyhetsartikkelen på www.nrk.no handler om Karsten Marcussen som lever i den han beskriver som et åpent homofilt forhold, som innebærer sex med andre menn. Takket være en pille kalt ‘’PrEP-pillen’’ forhindres HIV-smitte selv med seksuell kontakt uten bruk av kondom.

- PrEP er en suksess, uttaler Høyre-helseminister Bent Høie. Nasjonal.com kan fortelle dette er et talende eksempel på at homofile i Norge på langt nær ikke kan hevdes å være en utsatt gruppe. Hvem tilgodeses av at Helse-Norges budsjett belastes med utgifter vi ikke engang vet hva er. Nrk-artikkelen nevner at 1200 brukere får påspandert pillen, og månedsutgiften pr. bruker var kr. 6000. 6000 x 1200 gir 7,2 millioner norske kroner hver måned, eller over 86 millioner norske kroner hver år.

Nasjonal.com bemerker: Partiet Høyre er ikke engang en skygge av sitt gamle seg. Til og med Nrk-artikkelen henviser til at det er ressurssterke homofile som utgjør en stor del av brukergruppen. Hvis det var slik at homofile var en utsatt gruppe i samfunnet, skulle 1) finansieringen aldri skjedd og 2) homokritikk vært tillatt, hva det ikke kan sies å være. Ved den homofile frigjøringsbevegelses fremvekst i etterkrigstidens vestlige verden handlet det ikke om promiskuøsitet, men mer om ikke å bli straffeforfulgt og trakassert. Nå er pendelen svingt så til de grader i den andre retning at homofil utsvevelse og seksuell forlystelse og uansvarlighet er blitt statssponset. Dette vitner om at nyliberale bevegelser ofte går helt av skaftet og utviklingen, jo mer politisk makt de får på hendene, desto mer favoriserer de seksuell perversjon. La det være sagt at det nok finnes homofile som frastøtes av den promiskuøse adferd,som tjener til å undergrave respekten for homofile i samfunnet, men pga. den sektlignende gruppementaliteten forstummes disse.


2) Sjelden gladnyhet: Det blir trolig et nytt vikingskipmuseum


https://www.dagbladet.no/kultur/klarsignal-for-nytt-vikingtidsmuseum/71552631

- Regjeringen har omsider gitt midler (35 millioner kroner) til bygging av et nytt vikingmuseum nær det eksisterende på Bygdøy i Oslo, en bygging som vil kunne beløpe seg på ca. 2 mrd. kroner, når det skal være ferdig om 5-6 år, med stipulerte 13 000 kvm.

Nasjonal.com bemerker: Det skulle bare mangle at ikke vikingernes etterkommerland Norge påså at det ble tatt vare på den stolte arv fra viking-tiden, hvis verdier, åndsliv og oppebæren av norskhet bl.a. hadde Vestfrankerriket i et nakkegrep, men trolig også videreførte en trassighet blant germanerfolk romerne ikke engang turte prøve å beleire, og følgelig holdt seg unna Skandinavia:

https://no.wikipedia.org/wiki/Beleiringen_av_Paris

Noen som har undret på hvorfor våre idrettsutøvere gjør det uforholdsmessig bra innen vintersport og friidrett? Kan det ha å gjøre med sunne gener og en oppsetsig, ubendig vilje til å presse seg selv til det ytterste, klart også tilpasset klimaet i den tempererte (og hva gjelder Troms og Finnmark: den subarktiske) sone? Dette siste skulle tilsi at også svensker skulle vært like dyktige innen vintersport, da kulde så til de grader er forefinnende i innlandet. Imidlertid vikingenes småkonger, ikke villige til å underlegge seg sentralmakten, meget forklarende for fylkesdannelsen i Norge, ulikt det sentralistiske Sverige, har trolig gitt oss den sterke lokalfølelse som kun i disse dager suksessfullt overkjøres av Høyre-FrP-regjeringen som skal sammenslå alt de kan. Derfor må Karsten Warholm gis en god del rett når han ved etappeseiring utskriker: ‘’I’m a f..ing Viking!’’:

https://www.vg.no/sport/friidrett/i/QoOQ0A/karsten-warholm-skal-grave-dypt-i-finalen-i-am-a-fucking-viking

Regjeringen er heller ikke forbilledlig i bevaringssammenheng, og ikke-bevilgninger har i lang tid vært potensielt katastrofal for det bestående vikingskip Gokstadskipet, nå holdt oppe av støtter for unngåelse av kollaps. De bevilgede 35 millioner fremstår som lite sett i forhold til forrige nyhetssaks nevnte generøsitet hos regjering, (se ovenfor).

https://www.abcnyheter.no/nyheter/kultur/2019/05/14/195577743/ikke-penger-til-vikingtidsmuseum-pa-budsjettet


3) Lokalvalg


Valg ble avholdt i september 2019, der de såkalte styringspartier Høyre og Arbeiderpartiet, foruten FrP, opplevde en skrell, tilglede for Miljøpartiet de Grønne, Rødt og Senterpartiet.

Nasjonal.com ser lyspunkt i at Vidar Kleppes mangeårige arbeid i Kristiansand rystet maktpartiene i deres grunnvoller, med oppnådde 10 prosent for det folkelig orienterte parti Demokratene (iallfall i byen Kristiansand, der FrP tydeligvis ikke har klart å representere folkeviljen). Fallet til FrPs ordfører Terje Søviknes i den nydannede kommune Bjørnafjorden etter 20 års holding av ordførerklubben markerte kanskje det nærmeste en kunne komme en fortidens småkonge, men likevel så altfor fjernt. Som nasjonalist skulle en så gjerne ønske at i det minste lokalpolitikken, med bygdelistene, Folkeaksjonen mot bompenger og diverse øvrige ikke-konforme småparti kunne tjene som glimt av håp for nasjonal reisning, men det er milevis unna. Sånn sett fungerer lokalvalg som en effektiv lynavleder til fordel for det politiske system. Mens Folkeaksjonen mot innvandring (FMI) var på sitt sterkeste, truende systemet, måtte systemet ty til skitne triks og lure FMIs daværende anfører opp i stry: https://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Myrdal (Fred over hans minne). Nåtildags, derimot, representerer Folkeaksjonen mot Bompenger politiske evnukker, som kontant og effektiv ødelegger for seg selv fint uten noen som helst hjelp utenfra. Dette ved f.eks. ekskluderingen av den meget modige unge Alexandra Eva Lind:

https://www.nrk.no/rogaland/folkeaksjonen-nei-til-mer-bompenger-1.14725047

Det politiske evnukkeri er selvsagt i politiske prosesser etter valgt, der f.eks. samarbeid med MDG i Rogaland fikk mange av partiets velgere til å reagere med avsky:

https://www.nrk.no/rogaland/fnb-velgere-raser-over-mdg-samarbeid-1.14698539

I det store og hele fremstår partiet som så splittet, sprikende voldsomt fra storby til storby at oppsplintring og senere politisk død vil være lett å bli utfallet. Fra et positivt synspunkt, derimot, tilsier f.eks. 16,9 prosent nådd i Bergen og 2,3 prosent på nasjonalt nivå, at det finnes et folkelig potensiale i befolkningen. Bare vent, klimahysteriet vil ingen ende ta, og skattebetalerne (dvs. det lovlydige norske folk), skal skvises enda mer, som unektelig vil få det folkelige raseri til å blusse opp igjen.

Sluttmerknad: Med tidligere stortingsrepresentant for FrP (senere Demokrat) Jan Simonsens død i august 2019, mistet Norge kanskje én av de siste innvandringsskeptisk markerte politikere med voldsom folkelig appell (og med velvilje kan man vel si han hadde en vikings ytre og kroppsbygning):

https://www.nrk.no/norge/jan-simonsen-er-dod-etter-lengre-tids-sykdom-1.14657862

Hvis nasjonal.com skulle anklages for å være homofiendtlig eller til og med hetsende må dette avvises, da Simonsen var av den legning, likt Norge helseminister. Det er de sett av handlinger hver person med makt i sum gjør for Norge, enten i nasjonsødeleggende eller i nasjonsoppbyggende retning, som bør avgjøre hvorvidt denne person fortjener kreditt eller kritikk.