Image


-Hvorfor er innvandring så bra?


Dette spørsmålet stilte leder for oslopolitiets gjengprosjekt, Eirik Jensen, i 2013. Han ble i 2013 intervjuet i boka «Blodig brorskap - på innsiden av Oslos gjenger» av Per Asle Rustad, hvor han kritiserte både innvandringspolitikken og politiledelsen.

- Vi har sett andre steder at det har gått til helvete. Statsviterne i prosjektet vårt sier det samme. Hvorfor kan vi ikke snakke om dette?, spurte Jensen.

- Vi er et snilt og fredlig folkeslag som strekker oss langt for å unngå ubehageligheter. Men vi får jo bare problemer ved å være unnfallende. Og ja, vi er utvilsomt naive.

Kort tid senere ble Jensen arrestert for korrupsjon og narkotikaforbrytelser. Folk flest ble nok overrasket. Men de tenkte vel at Jensen nok var skyldig etter anklagene i en eller annen grad, når han ble ble satt i arresten. «Sommerfuggel i vinterland» kunne atter spilles tonerett. Klarinetten som fløytet feil, var luket ut.

Jensen ble arrestert 24. februar 2014 og suspendert fra tjenesten. 18. september 2017, ble han etter lang tids etterforskning dømt i Oslo tingrett. Noen var ivrige etter å få Jensen endelig dømt. Men bevisgrunnlaget var tynt. Flere som har tittet nøyere på saken, er blitt skeptiske.

Jensen anket saken. I januar 2019 ble saken på nytt dagsaktuell, da saken kom opp i Borgarting lagmannsett, og juryavgjørelsen ble tilsidesatt. Saken skal altså opp i retten enda en gang. Men stadig flere mener at Jensen er uskyldig.

Er dette noe som lukter fjøs? Kan norsk politi fabrikkere bevis? Har dette skjedd før? Historiens svar på dette spørsmålet er ja.

Vi kommer til å følge med på denne saken.