Image


Samling januar 2019

Vår siste samling fant sted siste helgen i januar 2019. Vi vil gjerne takke alle de som kom. I vårt langstrakte land med lange avstander, er det alltid hyggelig å se at såpass mange velger å ta turen. Den formelle delen av programmet bestod denne gangen av en utflukt lørdag formiddag, samt to spennede foredrag lørdag kveld.

Det første foredraget ble holdt av en nasjonal aktivist fra byen Dresden i Tyskland. Han fotalte blant annet om kampen for ytringsfrihet og retten til å holde den årlige minnemarkering for bombingen av byen.

Det andre foredraget ble holdt av en norsk aktivist, og var av ideologisk/filosofisk art.