Spesial: Nytt og kommentarer 2020 1.1


Koronaviruset, som kan gi sykdommen Covid-19, en type luftveisinfeksjon, herjer i Norge, der alt en person er konstatert død. 1000 mennesker er allerede smittet.

https://no.wikipedia.org/wiki/Koronavirusutbruddet_i_2019%E2%80%932020

En kan merke seg at Norge er på topp 10-listen i verden, tross vårt mildt sagt lave befolkningstall relativt sett:

https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/

Den norske regjering v/Helseminister Bent Høie sier 11.mars 2020 at flere vil komme til å dø som følge av smitte:

https://www.dagbladet.no/nyheter/ma-forvente-dodsfall-i-norge/72236715/

12.mars 2020 kom regjeringen på banen og varslet vidtgående inngripen i norsk samfunnsliv, i et forsøk på å motvirke virusets spredning:

https://www.nrk.no/norge/varsler-de-mest-inngripende-tiltakene-norge-har-hatt-i-fredstid-1.14940376/

Det sies dette er den største erklærte unntakstilstand siden 2.verdenskrig i vårt land. Selvstendig næringsdrivende, arbeidstagere i flere bransjer, herunder i serverings-, kultur- og idrettsbransjen, samt direkte berørte bransjer, ikke minst luftfart, opplever en krisesituasjon. Skoler og barnehager stenges, likt som i Danmark. Regjeringens kommende tiltak er sagt å skulle ivareta hensynene til berørte arbeidsplasser og selvstendige næringsdrivende, samt hindre at smitte sprer seg. Folkehelseinstituttets anslag sier at inntil 2,2 millioner kan i verste fall smittes:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/2GeXaq/dette-er-tiltakene-til-erna-solberg-vi-staar-i-en-vanskelig-tid/

Musikk-Norge ser ut til å være mer opptatt av egen inntekt enn at smittespredning skal unngås:

https://e24.no/naeringsliv/i/GGmX7V/underholdningsbransjen-vi-er-provosert/

Image

Kommentar:

Etterpåklokskap hjelper lite. Imidlertid kan man observere at f.eks. Russland pr. nå kun har 45 smittede og 0 døde, men et befolkningstall på over 127 millioner. Liketil er Russland naboland til Kina, landet der viruset ble spredt fra. Dette er ingen tilfeldighet: Russiske myndigheter – til protester fra Kina – var rådsnare og handlekraftige ved effektivt å avstenge grensene mot Kina allerede i januar 2020:

https://www.themoscowtimes.com/2020/03/13/coronavirus-in-russia-the-latest-news-march-13-a69117/

https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/309421/russia-officials-close-borders-with-china-to-prevent-2019-ncov-spread-january-28-update-1

Hertillands gikk det altså halvannen måned før myndighetene innså alvoret & iverksatte tiltak. Til og med Italia, med dødstall over 1200 og snart 18 000 smittede, kom Norge i forkjøpet med å innføre nasjonal avstengning og karantene, også med portforbud:

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/italy-coronavirus-quarantine-live-updates-200309234533285.html/

Man hører plutselig fint lite om globaliseringens gleder og hvor positivt det er med åpne landegrenser. Dette er prisen av politisk vettløshet ved åpne grenser, der kinesiske turister har fått komme til Norge samt flyvninger til Norge fra Nord-Italia uten advarsler og pålegg til hjemreiste til Norge. I fravær av norske myndigheters oppfølging av sitt fordømte ansvar i å ivareta norske borgeres sikkerhet, hadde flyselskapet SAS 3. mars stanset flyvninger til Italia:

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/vQKA24/sas-stanser-alle-flygninger-til-nord-italia/

Massepermitteringer, storstilt nedstengning av arbeidsplasser og samlesteder for mennesker, f.eks. konserthaller, treningssentra og skoler og barnehager er alle nødvendige tiltak. Imidlertid river det i norske innbyggeres privatøkonomi. Mange bedrifter og arbeidsplasser vil forsvinne som følge av nøden. Sentralbanksjefen kan kutte renten så mye han vil, det vil ikke forhindre dette. Norske politikere og norske medier har vært dyktige til å fremstille Norge som et rikt land, som har råd til å ta imot titusener flyktninger, men ikke minst fribilletter inn til norsk samfunn via familiegjenforeninger, i tiår på tiår. En norsk professor og tidligere minister foreslo for noen år siden at Norge skulle ha tatt imot hele 100 000 syrere:

https://www.dn.no/victor-d-norman/flyktningkrisen/mener-norge-bor-ta-imot-100000-syriske-flyktninger/1-1-5464298/

Nå, i nødens stund, vil norske familier og hardtarbeidende, lovlydige arbeidstagere måtte punge ut via skatteseddelen (til sosialhjelp og andre støtteordninger) til titusener av innvandrere til Norge, hvorav mange fra utenfor Europa og Vesten, som ikke bidrar med fem flate øre til statskassen. I tillegg vil mange norske familier selv streve med å forsørge seg selv, og må tåle en ikke ubetydelig nedsenkning av kjøpekraften og midler til livsopphold. At Bransjeforeningen for kultur- og underholdningsbransjen raser mot regjeringens tiltak om å forby ansamlinger av mennesker høyere enn 50 stk. burde ikke overraske noen. Det norske folk har de aldri egentlig brydd seg om, når det kommer til stykket. Det er de forresten ikke alene om.

Professor Viktor D. Norman har iallfall fått 30% medhold i sin foreslåtte innslusing av 100 000 syrere til Norge. Det totale antallet allerede i 2018 var 30 000 for syrere i Norge. Da er ikke tatt med de mange tusen afghanere og eritreere som også har kommet via [den løgnaktige betegnelsen] flyktningekrisen, utav Syria. For det er plenty tusener av personer med annen nasjonalitet som er flytt med denne, til Norge.

Det er bemerkelsesverdig at Norge i den grad er blant de 10 hardest rammede land i verden med hensyn til Koronaviruset. Det virker som mesterskap i politisk udugelighet. Det er nå Norge skulle hatt krisefond å ta av (ikke at krisen ikke kunne vært unngått, om myndighetene hadde stengt av grensene). Tidligere Blindern-studenter, sosionomer, sosialantropologer og personer med BI-bakgrunn, levebrødspolitikere og andre virkelighetsfjerne norske styrende politikere i Norge må ha trodd smittespredningen bare skulle gå over av seg selv, eller de så den ikke komme i førsten. Alle mottiltak nå handler først og fremst å motvirke brølerne til de samme norske myndigheter.

I denne tid av krise får Ola og Kari Nordmann kjennskap til hvordan det vil starte, når det norske samfunn, i likhet med andre innvandringsliberale land i Vesten, engang begynner å rakne. Hamstringen i norske butikker beviser at folkets tillit til myndighetene har fått seg et skudd på baugen. Virusspredningen vil avta, likesom munn- og klovdyrsyken, svineinfluensaen og SARS-viruset stanset. Samfunnet vil sakte, men sikkert komme tilbake til den relative ro og orden som hersket før den inntraff. Illusjonen om velfungerende samfunn vil altså komme tilbake.

Fra et nasjonalistisk ståsted kan sies at uroen og frykten ute i samfunnet er helt i tråd med advarsler fra nasjonalistiske bevegelser. Norske myndigheter har satt inn ressursene feil. Meningsytringer og meningspoliti har hindret langsiktighetstenkning i politiske og økonomiske prioriteringer. Norsk økonomi og det moderne samfunn ER sårbare. Den dagen den norske statskasse er bunnskrapt, vil borgerkrigslignende tilstander oppstå mellom ulike befolkningsgrupper i Norge. Illustrerende er kanskje hackerangrepet mot aluminiumsselskapet Norsk Hydro, der en halv milliard norske kroner gikk tapt. Med et hederlig unntak ble dataene til de ansatte slettet. Unntaket var den ansatte teknologipessimisten og belgeren Jan Verslyppe som med handlekraft forhindret at viktig selskapsinformasjon gikk tapt:

https://www.nrk.no/norge/teknologipessimist-ble-helt-etter-dataangrep-1.14509963/

Tidligere latterliggjort av kollegaer, men nå en lokal redningsmann. Han levde i ingen illusjon om hvor tillitvekkende moderne løsninger var. Når alt kommer til alt, er det de nære ting, de hångripelige ting som teller.

Land med handlekraftige regjeringer og ikke virkelighetsfjerne politikere med BI- og studentbakgrunn, har fått det til. Det ofte utskjelte Ungarn med en selverklært illiberal, høyrelenende statsminister, sterk motstander av masseinnvandring til EU fra Syria, har lyktes. Kun 19 smittede og null dødsfall:

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Hungary/

Kina er iferd med å få kontroll på smittespredningen og antall nye smittede er kraftig redusert. Russland allerede nevnt ovenfor. Dette taler om at det Norge fremfor alt har bevist er at våre politikere lever i en fantasi om verden, og at deres falske, virkelighetsfjerne tenkning også i fremtiden vil være til skade for dette land. Avviklingen av pelsdyrnæringen i Norge er et kroneksempel på anti-norsk politikk: https://www.bondelaget.no/pelsdyr/ Massedeportasjoner av fremmedinnvandrere til Norge burde vært iverksatt. Økonomiske ressurser til krisefond, lønnsgarantiordninger og lagring av nødproviant for krisetider burde vært eksisterende i langt større grad. Takk for at vi ennå har noen tusen norske bønder igjen. Til syvende og sist er det kun nordmenn som kan hjelpe hverandre ad. Det eneste som fungerer er å stå samlet, gammel som ung, fattig som rik, mann som kvinne. Ett eksempel fra det nære utland viser dette. Når irene nylig stemte inn Sinn Fein i det irske parlamentet i rekordhøyt antall, våknet til live håpet om et gjenforent Irland. Norske nasjonalister kunne ha talt om gjenkreving av Øst-Grønland, eller hele Grønland, om Danmark gir det fra seg, og om full suverenitet over Svalbard. Imidlertid vil for en ekte nasjonalist alltid det norske folk komme i første rekke. Derav denne kommentarartikkel.